Znak towarowy. Najczęstsze problemy przy konstruowaniu wykazu towarów i/lub usług.

Jednym z najczęstszych nieporozumień przy zgłaszaniu znaku towarowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym jest błędne przekonanie panujące wśród wielu przedsiębiorców, że po uzyskaniu ochrony na określone oznaczenie będą oni mieli monopol w stosunku do wszystkich towarów czy usług w stosunku do których ten zastrzeżony znak towarowy mógłby zostać użyty. Trzeba jednak zwrócić tu uwagę, że znak towarowy podlega ochronie jedynie w odniesieniu do tych towarów i/lub usług, które są wskazane w rejestrze. Wyjątkiem są tu oczywiście znaki renomowane i powszechnie znane, które są chronione poza zasadą specjalizacji, tj. w stosunku do jakichkolwiek towarów i usług. Wobec powyższego, prawidłowe skonstruowanie wykazu

Praca

Nawiążemy współpracę z rzecznikiem patentowym / aplikantem rzecznikowskim specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony wynalazków i wzorów użytkowych. Oferujemy dużą samodzielność i możliwość pracy zdalnej. Prosimy o przysłanie CV na następujący adres e-mail: mkowalczyk@ipr-point.pl

Jak chronić znaki towarowe i dlaczego to takie ważne?

Jeśli chcesz skutecznie egzekwować prawa do Twojego znaku towarowego musisz zapewnić mu właściwą ochronę prawną. Gdy posługujesz się określoną, fantazyjną nazwą, zgłoś ją jako słowny znak towarowy. W przypadku gdy nazwa ta zaopatrzona jest w oryginalną grafikę, można uzyskać ochronę na znak słowno-graficzny. W pewnych przypadkach jest możliwe również uzyskanie ochrony na znaki przestrzenne jak również inne nietypowe znaki. Wszystko zależy od tego czy nadają się one do odróżniania towarów lub usług Twojego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Następnie zastanów się na jakim terytorium działa Twoja firma. Jeśli tylko lokalnie, wystarczy ochrona krajowa w Urzędzie Patentowym RP. Możesz

Jak chronić wzory przemysłowe i ile to kosztuje?

Coraz więcej przedsiębiorców interesuje się prawną ochroną wzorów przemysłowych. I słusznie, gdyż coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na wygląd produktów, które ich na co dzień otaczają. Wzory przemysłowe nie tylko przyciągają uwagę konsumentów do określonego produktu ale również wpływają na sposób postrzegania przedsiębiorstwa, które dba o wizerunek produkowanych przez siebie towarów. Odpowiednia ochrona prawna wzorów przemysłowych umożliwia niezakłócone czerpanie korzyści materialnych z ich wprowadzania do obrotu gospodarczego. Przedsiębiorcy z Polski mogą chronić swoje wzory przemysłowe na różne sposoby, w zależności od zakresu terytorialnego ich działalności. Jeśli nie eksportują swoich towarów wystarczy lokalna ochrona w Urzędzie Patentowym RP. W przypadku gdy

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?