Jak chronić znaki towarowe i dlaczego to takie ważne?

Jeśli chcesz skutecznie egzekwować prawa do Twojego znaku towarowego musisz zapewnić mu właściwą ochronę prawną. Gdy posługujesz się określoną, fantazyjną nazwą, zgłoś ją jako słowny znak towarowy. W przypadku gdy nazwa ta zaopatrzona jest w oryginalną grafikę, można uzyskać ochronę na znak słowno-graficzny. W pewnych przypadkach jest możliwe również uzyskanie ochrony na znaki przestrzenne jak również inne nietypowe znaki. Wszystko zależy od tego czy nadają się one do odróżniania towarów lub usług Twojego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorców.

Następnie zastanów się na jakim terytorium działa Twoja firma. Jeśli tylko lokalnie, wystarczy ochrona krajowa w Urzędzie Patentowym RP. Możesz ją uzyskać na 10 lat już od 890 PLN. Po upływie tego okresu ochronę tą można przedłużać na kolejne okresy 10-letnie. W przypadku gdy eksportujesz swoje towary lub świadczysz usługi również w innych krajach Unii Europejskiej, warto zastrzec swój znak towarowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który mieści się w Alicante, Hiszpania. Za pomocą jednego zgłoszenia uzyskujesz wtedy ochronę na całym terytorium UE w cenie od 850 EUR. Tak jak w Polsce ochronę tą uzyskuje się początkowo na 10 lat z możliwością przedłużania jej na następne okresy 10-letnie. Gdy Twoja firma działa również poza Unią Europejską, działając za pośrednictwem polskiego rzecznika patentowego, możesz zgłosić swój znak do ochrony w państwach, które należą do tak zwanego Związku Madryckiego. Obecnie jest to już ponad 100 państw. Koszty rejestracji międzynarodowej zależą od różnych czynników, a głównie od tego ile krajów wybierzesz i które to będą kraje.

Po zastrzeżeniu znaku towarowego uzyskuje się wyłączne prawo do posługiwania się tym znakiem na terytorium na którym wnioskowano o ochronę. Ponadto, można stosować już symbol ® w pobliżu znaku towarowego. Już samo zastosowanie tego symbolu działa odstraszająco na potencjalnych naruszycieli, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że w tej sytuacji będzie Ci łatwiej wyegzekwować ochronę prawną.

Monika Kowalczyk
RZECZNIK PATENTOWY