ZAKRES USŁUG

Kancelaria Prawno-Patentowa IPR POINT reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniach zgłoszeniowych jak i spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Hiszpania, jak również przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, Szwajcaria, a także przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), w Monachium, Niemcy. Ponadto, reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi w procesach dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej, praw autorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz sporach o domeny internetowe, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, który orzeka m.in. w sprawach skarg na decyzje Urzędu Patentowego RP. Mamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Specjalizujemy się również w sprawach dotyczących zwalczania produkcji i handlu towarami podrobionymi, włącznie z ochroną celną praw własności intelektualnej. Ponadto, weryfikujemy i negocjujemy umowy. Przeprowadzamy audyty i due diligence w zakresie praw własności intelektualnej.


WYNALAZKI

ZNAKI TOWAROWE

WZORY UŻYTKOWE

WZORY PRZEMYSŁOWE

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

SPORY O DOMENY INTERNETOWE

POSTĘPOWANIE CELNE

PRAWO AUTORSKIE

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?