WYNALAZKI

HOME ZAKRES USŁUG WYNALAZKI
  • wykonujemy badania w zakresie czystości patentowej, a także specjalistyczne poszukiwania w stanie techniki mające na celu ustalenie czy określone rozwiązanie nie narusza praw wyłącznych osób trzecich,
  • opracowujemy dokumentację zgłoszeniową wraz z opisem patentowym,
  • monitorujemy terminy związane z koniecznością przedłużenia ochrony wynalazków,
  • tłumaczymy dokumentację patentową,
  • przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony wynalazków,
  • negocjujemy, przygotowujemy i weryfikujemy umowy dotyczące ochrony wynalazków.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?