PRAWO AUTORSKIE

HOME ZAKRES USŁUG PRAWO AUTORSKIE
  • negocjujemy, opracowujemy i weryfikujemy umowy w zakresie przeniesienia praw autorskich, a także umowy licencyjne,
  • reprezentujemy Klientów w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, których przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich,
  • przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony praw autorskich.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?