OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

HOME ZAKRES USŁUG OZNACZENIA GEOGRAFICZNE
  • opracowujemy dokumentację zgłoszeniową dotyczącą oznaczeń geograficznych do Urzędu Patentowego RP,
  • pomagamy w dokonywaniu zgłoszeń oznaczeń geograficznych na poziomie Unii Europejskiej,
  • przygotowujemy opinie prawne dotyczące zagadnień związanych z ochroną oznaczeń geograficznych.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?