ZNAKI TOWAROWE

HOME ZAKRES USŁUG ZNAKI TOWAROWE
  • badamy zdolność odróżniającą proponowanego przez Klienta znaku towarowego, a następnie wyniki tego badania przedstawiamy w formie raportu zawierającego również rekomendacje dotyczące dalszych działań,
  • doradzamy w zakresie wyboru najlepszej strategii ochrony znaków towarowych,
  • opracowujemy dokumentację zgłoszeniową i dokonujemy zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • pośredniczymy w uzyskiwaniu praw do znaków towarowych na całym świecie,
  • monitorujemy terminy związane z koniecznością przedłużenia ochrony znaków towarowych,
  • przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony znaków towarowych,
  • negocjujemy, przygotowujemy i weryfikujemy umowy dotyczące ochrony znaków towarowych,
  • monitorujemy nowe znaki towarowe pod kątem ich podobieństwa do znaków towarowych naszych Klientów.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?