WZORY UŻYTKOWE

HOME ZAKRES USŁUG WZORY UŻYTKOWE
  • wykonujemy badania w zakresie czystości wzoru użytkowego, a także specjalistyczne poszukiwania w stanie techniki mające na celu ustalenie czy określone rozwiązanie nie narusza praw wyłącznych osób trzecich,
  • opracowujemy dokumentację zgłoszeniową wraz z opisem wzoru użytkowego,
  • tłumaczymy dokumentację,
  • przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony wzorów użytkowych,
  • negocjujemy, przygotowujemy i weryfikujemy umowy dotyczące ochrony wzorów użytkowych.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?