WZORY PRZEMYSŁOWE

HOME ZAKRES USŁUG WZORY PRZEMYSŁOWE
  • badamy zdolność rejestrową proponowanego przez Klienta wzoru przemysłowego, a następnie wyniki tego badania przedstawiamy w formie raportu zawierającego również rekomendacje dotyczące dalszych działań,
  • doradzamy w zakresie wyboru najlepszej strategii ochrony wzorów przemysłowych,
  • opracowujemy dokumentację zgłoszeniową i dokonujemy zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • pośredniczymy w uzyskiwaniu praw do wzorów przemysłowych na całym świecie,
  • monitorujemy terminy związane z koniecznością przedłużenia ochrony wzorów przemysłowych,
  • przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony wzorów przemysłowych,
  • negocjujemy, przygotowujemy i weryfikujemy umowy dotyczące ochrony wzorów przemysłowych.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?