SPORY O DOMENY INTERNETOWE

HOME ZAKRES USŁUG SPORY O DOMENY INTERNETOWE
  • reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych dotyczących nazw domen internetowych, w szczególności przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.
  • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?