POSTĘPOWANIE CELNE

HOME ZAKRES USŁUG POSTĘPOWANIE CELNE
  • przygotowujemy wnioski o ochronę celną przedmiotów własności przemysłowej,
  • współpracujemy z Urzędami Celno-Skarbowymi,
  • negocjujemy warunki ugody z naruszycielami i sporządzamy projekty odpowiednich porozumień,
  • reprezentujemy Klientów przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w zakresie zwalczania handlu podróbkami.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?