Jak chronić znaki towarowe i dlaczego to takie ważne?

Jeśli chcesz skutecznie egzekwować prawa do Twojego znaku towarowego musisz zapewnić mu właściwą ochronę prawną. Gdy posługujesz się określoną, fantazyjną nazwą, zgłoś ją jako słowny znak towarowy. W przypadku gdy nazwa ta zaopatrzona jest w oryginalną grafikę, można uzyskać ochronę na znak słowno-graficzny. W pewnych przypadkach jest możliwe również uzyskanie ochrony na znaki przestrzenne jak również inne nietypowe znaki. Wszystko zależy od tego czy nadają się one do odróżniania towarów lub usług Twojego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Następnie zastanów się na jakim terytorium działa Twoja firma. Jeśli tylko lokalnie, wystarczy ochrona krajowa w Urzędzie Patentowym RP. Możesz

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?