Dlaczego monitorowanie nowych zgłoszeń (znaków towarowych) jest konieczne?

Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, powinieneś we własnym zakresie monitorować odpowiednie bazy znaków towarowych, aby w porę wychwycić ewentualne zgłoszenia nowych znaków, które mogą okazać się podobne albo nawet – w skrajnych przypadkach – identyczne do Twojego zarejestrowanego znaku towarowego. A to wszystko ze względu na obowiązujący obecnie w Polsce i w Unii Europejskiej tak zwany system sprzeciwowy. Zarówno w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego ma teraz trzy miesiące od oficjalnej publikacji nowego zgłoszenia na wniesienie umotywowanego sprzeciwu. Termin ten jest nieprzywracalny, co oznacza, że jeśli go przegapisz, to nowy znak zostanie zarejestrowany, a Tobie pozostanie już tylko wniesienie wniosku o jego unieważnienie, co jest bardziej skomplikowane i kosztowne.

Zapewne myślisz, że ciągłe trzymanie ręki na pulsie jest w tym zakresie bardzo trudne i czasochłonne. To prawda, o ile się nie ma odpowiednich narzędzi, aby na bieżąco obserwować nowe zgłoszenia i porównywać je do znaków już zastrzeżonych. Dzięki korzystaniu z odpowiedniego oprogramowania możemy na bieżąco i niejako automatycznie prowadzić taki monitoring w Twoim imieniu i – po weryfikacji wyników – w porę informować Cię o możliwości wniesienia sprzeciwu.

Wkrótce to, o czym powyżej, może stać się jeszcze ważniejsze, gdyż stosownie do projektu zapowiadanej, nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej, opozycję (odpowiednik dzisiejszego sprzeciwu) będzie wnosiło się w jeszcze krótszym terminie, tj. dwóch miesięcy od daty podania do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku towarowego. Termin ten tak jak teraz nie będzie podlegał przywróceniu.

Koszty zależą tu w szczególności od zakresu terytorialnego zleconego monitoringu oraz od ilości klas towarowych do oznaczania których jest zastrzeżony monitorowany znak towarowy. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci szczegółową ofertę.

Monika Kowalczyk
RZECZNIK PATENTOWY