Zespół


Kamilia Dębowska

radca prawny, of-counsel

Doświadczenie zawodowe:

Radca prawny Kamilia Dębowska ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w tym firm zagranicznych, firm z branży usługowej, technologicznej i budowlanej. Oferuje profesjonalną obsługę w następujących dziedzinach: 1) zwalczanie produkcji i handlu towarami podrobionymi, włącznie z ochroną celną praw własności intelektualnej; 2) zakładanie, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych; 3) ochrona danych osobowych, w tym: audyt dokumentacji oraz procedur pod kątem jej zgodności z obowiązującym prawem, konsulting w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, analiz incydentów bezpieczeństwa informacji, analizy ryzyka, doradztwo w zakresie doboru zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, konsultacje prawne w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how; 4) prawo obrotu gospodarczego; 5) prawo korporacyjne; 6) prawo pracy; 7) prawo zamówień publicznych; 8) zastępstwo procesowe i windykacja. Kamilia Grabowska doradza w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówień publicznych – zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym, w razie potrzeby reprezentuje Klientów przed KIO, przygotowuje i negocjuje warunki umowy, reprezentuje Klientów w trudnych sporach z kontrahentami, prowadzi procesy odzyskiwania należności.

Wykształcenie:

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych w zakresie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej prowadzonych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa w biznesie nowych technologii na Uczelni Łazarskiego.

Organizacje:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki:

polski (ojczysty), angielski (zaawansowany)

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?