Zespół


Monika Kowalczyk

rzecznik patentowy

Doświadczenie zawodowe:

Rzecznik patentowy Monika Kowalczyk ma dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług dotyczących ochrony własności intelektualnej, a w szczególności w zakresie ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi również sprawy dotyczące zwalczania produkcji i handlu towarami podrobionymi, włącznie z ochroną celną praw własności intelektualnej. Pracowała zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych korporacji z branży FMCG oraz farmaceutycznej, a także kancelarii prawnych i patentowych. Ponadto była stażystką w Czwartej Izbie Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Hiszpania.

Wykształcenie:

Rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Hiszpania. Absolwentka Wydziału Prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponadto, ukończyła z wyróżnieniem dwuletnie Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowane w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim we współpracy z Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. Ukończyła również studia podyplomowe dotyczące ochrony własności intelektualnej zarówno na Uniwersytecie Warszawskim jak i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone pod nazwą „Akademia Menedżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą” oraz – również w Szkole Głównej Handlowej – studia podyplomowe prowadzone pod nazwą „Metody wyceny spółki kapitałowej”.

Organizacje:

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Języki:

polski (ojczysty), angielski (zaawansowany)

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawno-patentowej?